De specialist voor duurzame mobiliteit

Compressed Natural Gas

CNG

CNG is de afkorting van Compressed Natural Gas welke aardgas is in gecomprimeerde vorm geschikt als voertuigbrandstof. Het aardgas bestaat grotendeels uit methaan (CH4) en wordt bij normale temperaturen niet vloeibaar. 

Er zijn verschillende aardgas kwaliteiten verkrijgbaar en voor de kenners beter bekend als High en Low Gas waarbij het percentage van het Methaan gehalte varieert. 

Aardgas

is een van de fossiele brandstoffen. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt en vertegenwoordigt de lichtere fractie organische producten van dat proces. Aardgas wordt daarom vaak samen met aardolie gevonden, hoewel soms het gas kans ziet in andere aardlagen door te dringen dan de veel zwaardere olie en er zo een scheiding kan zijn ontstaan.

In Europa wordt aardgas vooral in en rond de Noordzee aangetroffen onder andere onder het noorden van Nederland . Aardgas uit het Groningse Slochteren bestaat voor 81,9 % uit CH4 (methaan). en is Low gas

Van de fossiele brandstoffen is aardgas de schoonste .

Biogas

Biogas of stortgas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. De hoofdbestanddelen van biogas zijn methaan en koolstofdioxide . Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organisch materiaal zoals mest , rioolslib , actief slib of gestort huisvuil. Als restproduct blijft digestaat over (het natte eindproduct). Een voorbeeld van een biogas dat op natuurlijke wijze ontstaat is moerasgas.

Vanwege de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron. Het gebruik van (gereinigd) biogas wordt daarnaast aangemoedigd vanwege de gunstige verbrandingseigenschappen van methaan. Ook kan door gebruik van het biogas het vrijkomen van methaan (een sterk broeikasgas ) worden beperkt. Tegenwoordig wordt in ontwikkelde landen steeds meer biogas gebruikt van zowel afvalwaterzuiveringen als afvalstortplaatsen. In Nederland en België is dit algemeen gangbaar. Door reiniging van biogas kan de kwaliteit van het biogas worden verbeterd. In Nederland wordt opgewaardeerd biogas bijgemengd in het aardgasnetwerk , en wordt gezien als CO2 neutraal . 

VW Touran 1.4 TSI

CNG / BIOGAS

 

 

 

 

VW Touran is verkrijgbaar met een krachtige 1.4 TSI benzine motor met 110 KW en 250 NM deze accelereert in slechts 8,9 seconden naar 100 km.

Zuinig, wie het ontspannen aanpakt kan met minder dan 5,4 liter per 100 kilometer op benzine. In tegenstelling tot de iets zuinigere (4,3 ltr./100KM) TDI modellen (diesel), is de akoestische score van turbo benzine stukken beter. Zachtjes fluisterend voert hij zijn werk uit.

De benzine versie is nu ook op CNG leverbaar! met een brandstof verbruik van 4,3 KG per 100 kilometer gelijk aan de diesel uitvoering echter schonner en goedkoper. 

Meer informatie >