De specialist voor duurzame mobiliteit

Milieu

Aardgas

Het is veruit de schoonste alternatieve brandstof die te verkrijgen is, en de gemakkelijkste manier om over te stappen naar schoner rijden en het is met een aardgasvoorziening in een voertuig eenvoudig om over te stappen op groen gas, wat nóg veel meer milieuvoordeel oplevert.

  • Heeft minder CO2 uitstoot dan benzine en Diesel en LPG
  • Heeft 95% minder NOx uitstoot dan diesel
  • Bevat geen roet
  • Bevat geen kankerverwekkende stoffen
  • Bevat geen benzeen
 
Rijden op aardgas / Biogas vermindert de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden tot nihil. Vermindert de CO2 -uitstoot op de hele keten, van productie tot de uitlaat.
 
 

Groengas

Groengas is de schoonste beschikbare brandstof op dit moment en is COneutraal rijden mogelijk en scoort dan nog beter dan de volledige elektrische auto. De komende jaren maken meer aardgas transporteurs de overstap naar groen gas, dit gas wordt verkregen door o.a. vergisting van biomassa, zoals groenafval en mest. Het heeft dezelfde kwaliteit als uit ons aardgas netwerk.

De CO2-uitstoot verlaagd minimaal 73% ten opzichte van fossiel aardgas. Groen gas wordt geproduceerd door biomassa te vergisten. Bij verbranding van groen gas komt weliswaar CO2 vrij, maar dezelfde CO2 is daarvoor geabsorbeerd uit de atmosfeer (door de groei van planten, grassen en andere gewassen). Fossiele brandstoffen daarentegen brengen nieuwe CO2 in de lucht die lag opgeslagen onder het aardoppervlak.

Lucht verontreiniging

In verband met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit worden landelijk normoverschrijdingen van NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (o.a. roet) rondom wegen gemeten. Volgens het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt dit jaar 67% van de NO2-emissies veroorzaakt door het wegverkeer. Door groengas als brandstof in te zetten, worden deze emissies met 99% gereduceerd!
 

Klimaat verandering

In Nederland stoten de energiecentrales voor stroom opwekking voor bijna de helft van de vervuilende broeikasgassen uit.

Het verkeer en goederenvervoer zijn verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de broeikasgasuitstoot in Nederland.

De land- en tuinbouw is verantwoordelijk voor ongeveer 15% van de broeikasgasuitstoot.
Als er te veel broeikasgassen (CO2 en methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en kunnen planten of dieren verdwijnen.

Verbeteringen

Wat kunt u eenvoudig zelf doen aan verbetering en ook nog besparen op uw vaste lasten. Een CNG auto of zuinige auto kopen en deze laten ombouwen naar groengas wat direct een verbetering geeft, een volledige elektrische auto geeft op moment enkel een lokale emissie oplossing en zou schoon kunnen zijn als de productie en afvoer hiervan niet zwaar milieu belastend zou zijn en de gebruikte stroom volledig door wind- of zonne-energie zou worden opgewekt helaas is op het moment 5,1 % van de stroom duurzaam opgewekt. Uw Woning isoleren, zonnepanelen installeren, energiezuinige lampen en apparaten kopen zijn vanzelfsprekend en zijn uiteraard ook goede verbetering.

Veel bedrijven doen aan Milieu Verantwoord Ondernemen waarin het rijden op Groengas mooi in past.
Vele verbeteringen worden vaak beloond door onze overheid doormiddel van een subsidieregeling dit geld ook voor het rijden op groengas.

VW Touran 1.4 TSI

CNG / BIOGAS

 

 

 

 

VW Touran is verkrijgbaar met een krachtige 1.4 TSI benzine motor met 110 KW en 250 NM deze accelereert in slechts 8,9 seconden naar 100 km.

Zuinig, wie het ontspannen aanpakt kan met minder dan 5,4 liter per 100 kilometer op benzine. In tegenstelling tot de iets zuinigere (4,3 ltr./100KM) TDI modellen (diesel), is de akoestische score van turbo benzine stukken beter. Zachtjes fluisterend voert hij zijn werk uit.

De benzine versie is nu ook op CNG leverbaar! met een brandstof verbruik van 4,3 KG per 100 kilometer gelijk aan de diesel uitvoering echter schonner en goedkoper. 

Meer informatie >